Gå till innehållet

Finlands IUCN-kommitté

Aktuellt RSS

Restaureringen av Stickelbackabäcken den bästa insatsen för naturen 2017–2018

25.2.2019
Den långsiktiga restaureringen av Stickelbackabäcken i Malm i Helsingfors har utsetts till vinnare av tävlingen om den bästa insatsen för naturen 2017–2018. Restaureringen har utförts med frivilliginsatser. Internationella naturvårdsunionens (IUCN) nationella kommitté i Finland fungerade som tävlingens jury. Priset överräcktes av bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen i Helsingfors den 25 februari 2019.

Internationella naturvårdsunionen IUCN (The International Union for Conservation of Nature) är ett nätverk bestående av medborgarorganisationer och stater. Unionen främjar naturskydd och ett ekologiskt hållbart nyttjande av naturresurser. IUCN:s mål är att stoppa utarmningen av den biologiska mångfalden och att utnyttja de metoder naturen erbjuder för att stoppa fattigdom och bekämpa klimatförändringar.

IUCN:s medlemmar från Finland är

 • Finlands naturskyddsförbund
 • Natur och Miljö
 • WWF Finland
 • BirdLife Finland
 • Högholmens djurpark
 • Finlands viltcentral
 • finska staten, som representeras av miljöministeriet

De finländska medlemmarna i Internationella naturvårdsunionen har bildat Finlands IUCN-kommitté, som representerar sina medlemmar i unionen. I kommissionens verksamhet deltar utöver miljöministeriet också utrikesministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, Forststyrelsens Naturtjänster och Finlands miljöcentral samt andra branschorganisationer.

Kommissionen består av olika experter

Kommissionerna utgör en viktig del av IUCN:s verksamhet. Alla sex kommissioner har medlemmar som bor i Finland. Kommissionen för naturskyddsområden (World Commission on Protected Areas, WCPA), kommissionen för artbevarande (Species Survival Commission, SSC) och kommissionen för miljölagstiftning (World Commission on Environment Law, WCEL) är de viktigaste kommissionerna ur finländskt perspektiv.

Medlemmar i Finlands IUCN-kommittén

Kommittén består av IUCN:s finska medlemsorganisationer och finska staten, som i kommittén representeras av miljöministeriet. I kommittén ingår också andra ministerier och statliga inrättningar som handhar naturskyddsärenden.

Kommitténs ordförande

Verksamhetsledare Päivi Lundvall, Finlands naturskyddsförbund, fornamn.efternamn@sll.fi, tfn +358 40 184 3636

Kommitténs sekreterare

Specialplanerare Sanna-Kaisa Juvonen, Forststyrelsen, Naturtjänster, tfn +358 40 774 3933, fornamn.efternamn@metsa.fi

Medlemmar

 • Finlands naturskyddsförbund
  Utvecklingssamarbetskoordinator Olli Turunen, fornamn.efternamn@sll.fi
  Vicemedlem: Sakkunnig Tapani Veistola, fornamn.efternamn@sll.fi
   
 • Natur och Miljö
  FD Sonja Jaari, fornamnefternamn@me.com
  Vicemedlem: FM Jon Lindström, fornamn.m.efternamn@gmail.com
   
 • WWF Finland
  Chef för utvecklingsprogrammet Anne Tarvainen, fornamn.efternamn@wwf.fi
  Vicemedlem: Skyddsdirektör Jari Luukkonen, fornamn.efternamn@wwf.fi
   
 • Finlands viltcentral
  Specialplanerare Marko Svensberg, fornamn.efternamn@riista.fi
  Vicemedlem: Specialplanerare Mikko Alhainen, fornamn.efternamn@riista.fi
   
 • BirdLife Finland
  Skydds- och forskningschef Teemu Lehtiniemi, fornamn.efternamn@birdlife.fi
  Vicemedlem: Skyddsspecialist Tero Toivanen, fornamn.efternamn@birdlife.fi
   
 • Högholmens djurpark
  Verkställande direktör Sanna Hellström, fornamn.efternamn@korkeasaari.fi
  Vicemedlem: Direktör for djurskötselenheten Nina Trontti, fornamn.efternamn@korkeasaari.fi
   
 • Miljöministeriet
  Miljöråd Esko Hyvärinen, fornamn.o.efternamn@ym.fi
  Vicemedlem: Miljöråd Aulikki Alanen, fornamn.efternamn@ym.fi

Sakkunniga

 • Jord- och skogsbruksministeriet
  Konsultativ tjänsteman Johanna Niemivuo-Lahti, fornamn.efternamn@mmm.fi
  Vicemedlem: Specialsakkunnig Janne Pitkänen, fornamn.efternamn@mmm.fi
   
 • Utrikesministeriet
  Utvecklingspolitisk rådgivare (miljö och klimat) Outi Myatt-Hirvonen, fornamn.efternamn@formin.fi
  Vicemedlem: Ansvarig tjänsteman (FN:s miljöpolitik) Maria Forslund, fornamn.efternam@formin.fi
   
 • Forststyrelsen
  Direktör för internationella ärenden Stig Johansson, Naturtjänster, fornamn.efternamn@metsa.fi
  Vicemedlem: Specialplanerare Lasse Kurvinen, Naturtjänster, fornamn.efternamn@metsa.fi
 • Finlands miljöcentral
  Enhetschef Anne Raunio, fornamn.efternamn@ymparisto.fi
  Vicemedlem: Äldre forskare Terhi Ryttäri, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Permanent sakkunnig

Konsultativ tjänsteman Henna Haapala, miljöministeriet, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Mer information

Miljöråd Marina von Weissenberg, tfn +358 50 307 0806, fornamn.efternamn@ym.fi

Publicerad 9.1.2019 kl. 14.14, uppdaterad 18.2.2020 kl. 12.00