Det nordiska samarbetet

De nordiska länderna har en lång tradition av miljösamarbete. Man samarbetar för att

  • trygga natur- och miljövården,

  • den biologiska mångfalden samt

  • främja hållbar konsumtion och produktion.

Dessutom samarbetar man inom regionplanering och byggande.

I det nordiska samarbetet deltar Finland, Sverige, Norge, Danmark och Island samt Åland, Färöarna och Grönland.

För miljöministeriets del är regeringsorganisationen Nordiska ministerrådet det viktigaste samarbetsorganet. I Nordiska ministerrådet är det miljöministrarna som ansvarar för miljöärenden och de sammanträder ungefär tre gånger per år. Nordiska rådet är i sin tur ett samarbetsorgan för ländernas parlament.

Det nordiska miljösamarbetet bygger på Miljöhandlingsprogrammet samt strategin för hållbar utveckling i Norden och dess närområde.

Sju arbetsgrupper har tillsats för miljösamarbetet (länkarna leder till Nordiska ministerrådets sidor)

 

Miljöpriset och miljömärkning

Nordiska rådets miljöpris utdelas varje år till en person eller organisation som gjort en insats för miljöarbetet. Prisets ändamål ändras varje år.

Med hjälp av det nordiska miljömärket ”Svanen” försöker man ge så opartisk information som möjligt om den miljöbelastning som är förknippad med konsumtionsprodukter och tjänster. Märket är det första internationella miljömärket.

 

Nordiskt samarbete i Ryssland, de baltiska staterna och det arktiska området

Det är viktigt för de nordiska länderna att hitta lösningar också för närområdets miljöfrågor. Nordiska ministerrådet är observatör i Arktiska rådet och deltar i Barents euro-arktiska råd. Nordiska ministerrådet, Arktiska rådet och Barents euro-arktiska råd deltar genom sitt närområdessamarbete i förverkligandet av EU:s handlingsplan för den nordliga dimensionen.

Nordiska ministerrådets verksamhet i de arktiska områdena styrs av miljösektorns nordiska strategi för klimat och miljögifter i Arktis.

Nordiska Miljöfinansieringsbolaget (NEFCO) och Nordiska Investeringsbanken (NIB) finansierar miljöprojekt i närområdena.

 

Gränssamarbete, regionplanering och byggande

Nordiska ministerrådet har gränsöverskridande miljösamarbete inom Kvarken-rådet och Nordkalottrådet. Finland har länge haft avtal om gemensamma gränsvattendrag med Ryssland, Sverige och Norge.

Myndigheterna som ansvarar för regionplanering och byggande sammanträder årligen

  • Nordiskt planmöte

  • Nordiskt byggmyndighetsmöte NBM

  • Nordic Built.

Nordregio är en nordisk forskningscentral som koncentrerar sig på regional utveckling och planläggning.

 

Ytterligare information

Konsultativ tjänsteman Kaarina Saramäki, tfn 050 514 9839, förnamn.efternamn@ym.fi

Nominering av kandidater till Nordiska rådets natur- och miljöpris 2015 17.2.2015
Nordiska rådets natur- och miljöpris 2015 ges till ett företag, en organisation eller en person som på ett inspirerande sätt har utvecklat en produkt eller en uppfinning eller som genom andra kreativa insatser har bidragit till en framtida minskning av växthusgasutsläppen i Norden. Sista datum för nominering av kandidater är den 13 april. Priset är på 350 000 danska kronor (ca 47 000 euro).
Läs mer
Publicerad 17.5.2013 kl. 9.59, uppdaterad 27.11.2018 kl. 11.22