Gå till innehållet

Finlands och Rysslands naturvårdssamarbete

Gränszonen mellan Finland och Ryssland är ett viktigt område med tanke på den nordliga barrskogsnaturens mångfald. Finland och Ryssland bär ansvar för att detta naturarv bevaras.

Skyddsområden

En central del av naturvårdssamarbetet mellan Finland och Ryssland består i att effektivisera verkställandet av internationella miljöavtal i området, förbättra koherensen mellan skyddsområdena och inrätta nya skyddsområden.

Ryska federationen inrättade i februari 2013 en stor nationalpark på Onegahalvön, som ligger i nordvästra delen av Arkhangelskområdet och gränsar till Vita havet. År 2007 antog federationen en förordning genom vilken en statlig inrättning vid namn Kalevala nationalpark inrättades. Kalevala nationalpark ligger i Karelska republiken i ett område som förvaltas av staden Kostamus och gränsar mot Finland i höjd med Suomussalmi.

Andra skyddsområden som uppstått som ett resultat av det finsk-ryska samarbetet är bl.a. Vänskapens park i Kuhmo och Kostamus samt nationalparkerna Vodlozero (Vodlajärvi) och Paanajärvi i Karelska republiken.

Det fennoskandiska gröna bältet står för en viktig del av naturvårdssamarbetet mellan Finland och Ryssland. Bältet är ett nätverk av inrättade eller planerade skyddsområden som sträcker sig från Finska viken till Barents hav och som finns i ett gränsområde som går in på finskt och ryskt, och i norr också norskt, område. Vid miljöministrarnas möte i Barents i Norge undertecknades den 19 februari 2010 ett samförståndsavtal om att utveckla det fennoskandiska gröna bältet ekologiskt, ekonomiskt, socialt och kulturellt i samarbete mellan Finland, Ryssland och Norge.

I slutet av år 2013 inledde miljöministeriet ett projekt för utvecklande av det fennoskandiska gröna bältet. Målet med projektet är att skapa ett bredbasigt nationellt samarbetsnätverk för att öka kännedomen om det fennoskandiska gröna bältet samt att utveckla verksamhets- och kommunikationsmodeller för att förbättra den biologiska mångfalden och ett hållbart nyttjande av området och för att främja regional hållbar utveckling på bägge sidorna om gränsen.

På gränsområdet mellan Finland och Ryssland finns två biosfärområden: Norra Karelens biosfärområde i Finland och ryska Lapplands biosfärområde på Kolahalvön.

Samarbetsforum och program

Den finsk-ryska naturvårdsarbetsgruppen arbetar för inrättande av skyddsområden och för skyddet av hotade arter i Finland och i nordvästra Ryssland. Gruppen utvecklar också samarbetet mellan naturskyddsområdena i trakten.

För att kunna samordna det bilaterala samarbetet mellan Finland och Ryssland påbörjade man år 1997 ett utvecklingsprogram för hållbart skogsbruk och skydd av den biologiska mångfalden i nordvästra Ryssland.

Naturvårdssamarbetet mellan de nordiska länderna och Ryssland samordnas genom det internationella nätverket för naturvård i Barentsregionen.

Mer information

Miljörådet Kristiina Niikkonen, tfn 050 301 47 21, fornamn.efternamn@ym.fi

 

Publicerad 20.5.2013 kl. 10.13, uppdaterad 19.5.2016 kl. 13.17