Gå till innehållet

Lagstiftning om miljöförvaltningen

Miljöministeriet

Lagen om statsrådet och statsrådets reglemente reglerar både
miljöministeriets och de övriga ministeriernas verksamhet. Det finns
också en statsrådsförordning som föreskriver om grunderna för
miljöministeriets verksamhet. Mer detaljerade bestämmelser om
ministeriets organisation, uppgiftsområde, beredningen av ärendena och besluten finns i ministeriets arbetsordning, som har formen av en förordning.

Andra verk

Miljöministeriets förvaltningsområde omfattar Finlands miljöcentral (SYKE) och Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA). Miljöministeriet styr regionförvaltningsverken och närings-, trafik- och miljöcentralerna inom sitt ansvarsområde. Dessutom styr och finansierar ministeriet Forststyrelsens naturtjänster.

 • Lag om Finlands miljöcentral (1069/2009)
 • Statsrådets förordning om Finlands miljöcentral  (1828/2009)
 • Lag om Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (71/2007)
 • Statsrådets förordning om Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (286/2007) (på finska) 
 • Lag om regionförvaltningsverken (896/2009)
 • Statsrådets förordning om regionförvaltningsverken (906/2009)
 • Lag om närings-, trafik- och miljöcentralerna (897/2009)
 • Statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralerna (910/2009)
 • Lag om införande av lagstiftningen om statens regionförvaltningsreform (903/2009)
 • Lag om behandling av miljöskydds- och vattenärenden vid regionförvaltningsverken (898/2009)
 • Lag om Forststyrelsen (234/2016)
 • Förordning om Forststyrelsen (247/2016)

Avgiftsbelagda prestationer

Bestämmelser om miljöministeriets, Finlands miljöcentrals, Finansierings- och utvecklingscentralen för boendets och Forststyrelsens avgiftsbelagda prestationer, grunderna för avgifterna samt om avgifter som uppbärs för offentligrättsliga prestationer finns i skilda förordningar.

 • Miljöministeriets förordning om miljöministeriets avgiftsbelagda prestationer (44/2019)
 • Miljöministeriets förordning om Finlands miljöcentrals avgiftsbelagda prestationer (1243/2019)
 • Miljöministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (45/2019)
 • Miljöministeriets förordning om avgifter för vissa prestationer som hänför sig till Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (1571/2015)

Förvaltningsområdets fonder

Det finns två fonder inom miljöministeriets förvaltningsområde: Statens bostadsfond och oljeskyddsfonden. Statens bostadsfonds verksamhet styrs av lagen om statens bostadsfond och oljeskyddsfonden av lagen om oljeskyddsfonden.

Mer information

Lagstiftningsdirektör Riitta Rönn, tfn +358 2952 50255, fornamn.efternamn@ym.fi 

 

Publicerad 2.1.2020 kl. 10.02, uppdaterad 2.1.2020 kl. 10.01
 • FI
 •  
 • SV