Gå till innehållet

FN:s Habitat III-konferens om hållbar stadsutveckling

Landscape in Rome.
© Kuva: Riku Lumiaro/YHA kuvapankki

 

FN:s världskonferens om hållbar stadsutveckling, Habitat III, ordnas den 17–20 oktober 2016 i Quito i Ecuador. Målet med konferensen är att ta fram en ny global stadsutvecklingsagenda (New Urban Agenda), som ska ha fokus på okontrollerad urbanisering och kunna identifiera lösningar som bidrar till en hållbar stadsutveckling.

Världskonferensen är en av FN:s största satsningar under det kommande året och mer än 50 000 deltagare väntas till evenemanget. Konferensen är den tredje i ordningen: Habitat I gick av stapeln i Vancouver i Kanada 1976 och Habitat II i Istanbul i Turkiet 1996.

Sekretariatet för Habitat III, som också stöds av det mer övergripande FN-systemet, svarar för förberedelserna. Förberedelserna inför Finlands deltagande i konferensen sköts av en kommission som miljöministeriet tillsatt, och i den ingår även ett flertal representanter för intressegrupper.

Följ diskussionen på Twitter: @Habitat3UN,  #Habitat3, #H3Urbandialogues och #NewUrbanAgenda

Mer information

överdirektör Helena Säteri, ordförande för kommissionen, miljöministeriet, tfn 0295 250 281, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

överinspektör Niko Urho, sekreterare för kommissionen, miljöministeriet, tfn 0295 250 379, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Direktadressen till denna webbsida är www.ym.fi/habitat

 

Publicerad 5.10.2015 kl. 12.05, uppdaterad 6.10.2015 kl. 9.45