Gå till innehållet

Lagstiftning som gäller markanvändning och byggande

Markanvändnings- och bygglagen, som trädde i kraft år 2000, är det viktigaste styrmedlet inom markanvändning och byggande. Lagen tillämpas på planering och användning av områden samt på byggande.

Närmare bestämmelser om områdesanvändning och byggande ingår i markanvändnings- och byggförordningen och i miljöministeriets förordningar.

I kommunerna styr man markanvändningen och byggandet genom planläggning och kommunernas byggnadsordningar. Kompletterande föreskrifter och anvisningar om byggande finns i Finlands byggbestämmelsesamling.

Markanvändnings- och bygglagen utgör också grund för vården av byggnadsarvet och värnandet om kulturvärden. Skyddet av den byggda miljön och landskapet behandlas också i lagen om skyddande av byggnadsarvet, naturvårdslagen och vissa andra författningar som beretts inom andra förvaltningsområden (t.ex. kyrkolagen och lagen om ortodoxa kyrkan).

Publicerad 19.3.2013 kl. 9.44, uppdaterad 4.12.2017 kl. 16.00