Gå till innehållet

Bostadsplanering

Den som påbörjar ett byggprojekt ska se till att rum som är avsedda för boende planeras och byggs så att de är ändamålsenliga och trivsamma. Bostäder ska utformas på ett sätt som främjar deras funktion och deras lämplighet för olika och föränderliga boendebehov.

Den som påbörjar ett byggprojekt ska vid placeringen av ett bostadshus och rumsdispositionen i huset samt vid annan bostadsutformning särskilt beakta miljöfaktorer och naturförhållandena.

Den gällande byggbestämmelsesamlingen, bostadsplanering

Förordning

Ytterligare material

127/2018 Miljöministeriets förordning om ändring av 5 § i miljöministeriets förordning om bostadsutrymmen, inkvarteringslokaler och arbetsrymmen

1008/2017 Miljöministeriets förordning om bostadsutrymmen, inkvarteringslokaler och arbetsutrymmen

Handläggare Harri Hakaste

 


 

Personalens e-postadresser har formen fornamn.efternamn@ym.fi

Publicerad 29.12.2016 kl. 12.43, uppdaterad 8.1.2020 kl. 12.02