Gå till innehållet

Utvärderingen av markanvändnings- och bygglagens funktionalitet

Miljöministeriet inledde hösten 2011 en utvärdering av hur fungerande och verkningsfull markanvändnings- och bygglagen är. Genom utvärderingen skapade man sig en bild av hur väl lagen, som styr planläggningen och byggandet, fungerar och vilka utvecklingsbehoven är. Utvärderingen slutfördes i februari 2014.

Beredningen av utvärderingen

Utvärderingen av lagen utfördes i samarbete med aktörer i branschen, organisationer och kommuner. Medborgarna gavs också möjlighet att lämna kommentarer. En uppföljningsgrupp hade till uppgift att följa med och främja genomförandet av utvärderingen och behandla resultaten från olika utredningar och slutsatserna av dessa.

Undersökningar och utredningar som stöd för utvärderingen

I samband med utvärderingen av markanvändnings- och bygglagens funktionalitet genomfördes flera undersökningar och utredningar som användes i utvärderingsarbetet. Utöver de utredningar som räknas upp nedan har man också kunnat utnyttja befintliga rapporter och utredningar som utförts av andra intressegrupper.

I april 2012 och september 2013 bad miljöministeriet via webbplatsen Dinasikt.fi om kommentarer på hur markanvändnings- och bygglagen fungerar. Sammanlagt 249 kommentarer skickades in.

Tidigare utvärderingar

Markanvändnings- och bygglagen trädde i kraft den 1 januari 2000. Lagens funktionalitet har tidigare utvärderats 2001 och 2002, alltså relativt snabbt efter ikraftträdandet, och en mer ingående utvärdering gjordes 2005.

Publicerad 3.7.2015 kl. 13.01, uppdaterad 5.4.2017 kl. 10.23
  • FI
  •  
  • SV