Handledning 11 Beteckningar och bestämmelser i generalplaner

Arbetsgrupp: Auvo Haapanala, Ritva Laine, Tuula Lundén, Harri Pitkäranta, Elina Raatikainen, Timo Saarinen, Ritva-Liisa Salmi, Tanja Sippola-Alho

Markanvändnings- och bygglagen 2000. Handledning 11. s. 130. ISBN 951-731-270-9 (PDF). Publikationen finns också som tryckalster (ISBN 951-731-232-6).

Sammandrag

I handledningen beskrivs användningsändamålet och användningsmöjligheterna i olika situationer för generalplanebeteckningar enligt miljöministeriets planbeteckningsförordning. I handledningen ges dessutom exempel på generalplanebestämmelser som lämpar för olika ändamål.

Mera information

Miljöråd Matti Laitio, miljöministeriet,
tel. 020 490 7144, förnamn.efternamn@ymparisto.fi

Publicerad 16.6.2003 kl. 16.29, uppdaterad 12.4.2013 kl. 8.38
  • FI
  •  
  • SV