Handledning 12 Beteckningar och bestämmelser i detaljplaner

Arbetsgrupp: Auvo Haapanala, Ritva Laine, Tuula Lundén, Harri Pitkäranta, Elina Raatikainen, Timo Saarinen, Ritva-Liisa Salmi, Tanja Sippola-Alho

Markanvändnings- och bygglagen 2000. Handledning 12. s. 240. ISBN 951-731-014-5 (PDF). Publikationen finns också som tryckalster (ISBN 951-731-233-4).

Sammandrag

I handledningen beskrivs användningsändamålet med detaljplanebeteckningar enligt miljöministeriets planbeteckningsförordning och hur de kan användas i olika situationer. I handledningen ges dessutom exempel på detaljplanebestämmelser som lämpar sig för olika ändamål.

Mera information

Miljöministeriet, avdelningen för den byggda miljön

Publicerad 17.6.2003 kl. 16.25, uppdaterad 31.5.2016 kl. 16.44
  • FI
  •  
  • SV