Handledning 13 Generalplanens innehåll och utformning

Ritva-Liisa Salmi, 2006

Markanvändnings- och bygglagen 2000. Handledning 13. 73 s. Miljöministeriet. URN:ISBN:952-11-2354-0. ISBN 952-11-2354-0 (PDF). Publikationen finns också som tryckalster (ISBN 952-11-2353-2).

Sammandrag

Handledningen innehåller tolkningar av de krav som lagen ställer på generalplanens innehåll och utformning. Den tillhandahåller också synpunkter på högklassiga generalplaner som uppfyller lagens syften och på planernas utformning.

Mera information

Miljöråd Matti Laitio, miljöministeriet,
förnamn.efternamn@ymparisto.fi

Publicerad 13.9.2006 kl. 10.00, uppdaterad 12.4.2013 kl. 8.31
  • FI
  •  
  • SV