Handledning 3 Detaljplanebeskrivning

Elina Raatikainen, Riitta Vesala, Outi Koskenniemi

Markanvändnings- och bygglagen 2000. Handledning 3. s. 64. ISBN 951-731-005-6 (PDF). Publikationen finns också som tryckalster (ISBN 951-37-3353-X).

Sammandrag

Handledningen innehåller grunderna för utarbetandet av beskrivningen av detaljplanen, de centrala bestämmelserna angående beskrivningen i markanvändnings- och bygglagen, utgångspunkterna för utarbetandet samt innehållets disposition.

Beskrivningens disposition av innehållet består av sex delar:
- bas- och identifikationsuppgifter
- sammandrag
- utgångspunkter
- olika skeden av planeringen av detaljplanen
- redogörelse för detaljplanen
- genomförande av detaljplanen.

Beskrivningen utarbetas enligt planens omfattning. Huvudrubrikerna ingår alltid i en beskrivning. Underrubrikena och underpunkterna till dem väljs utgående från detaljplaneuppgiften. Vid behov bearbetas nya underrubriker.

De krav på innehållet i beskrivningen som ställs i 25 § markanvändnings- och byggförordningen nämns också i de punkter som behandlar disposition av innehållet i kapitel 3 i handledningen.

Blankett för uppföljning av detaljplanen med ifyllningsanvisningar medföljer som bilaga till handledningen. Obs. blanketten för uppföljning av detaljplanen har förändrats från excel 97 -format till en webblankett, som fylls i med hjälp av webbläsaren (Blankett för uppföljning av detaljplanen finns i sidomenyn).

Mera information

Miljöministeriet, avdelningen för den byggda miljön

Publicerad 15.11.2000 kl. 16.43, uppdaterad 12.4.2013 kl. 8.41
  • FI
  •  
  • SV