Gå till innehållet

Handledning 8 Deltagande och bedömning av konsekvenser i landskapsplanläggningen

Mauri Heikkonen, Antti Irjala

Markanvändnings- och bygglagen 2000. Handledning 8. s. 72. ISBN 951-731-010-2 (PDF). Publikationen finns också som tryckalster (ISBN 951-731-228-8).

Sammandrag

Denna handledning i tillämpningen av markanvändnings- och bygglagen behandlar deltagande samt utredning och bedömning av konsekvenser i landskapsplanläggningen. Handledningen innehåller tolkningar av de krav som lagen uppställer för landskapsplanläggningen samt synpunkter på högklassig och god planering i enlighet med lagens syften.

Handledningen riktar sig i första hand till dem som utarbetar landskapsplaner och övriga instanser som är fast engagerade i processen för utarbetandet av landskapsplaner.

Mera information

Överingenjör Antti Irjala, miljöministeriet,
tel. +358 9 1603 9557, förnamn.efternamn@ymparisto.fi

Publicerad 3.7.2002 kl. 16.46, uppdaterad 12.4.2013 kl. 8.46
  • FI
  •  
  • SV