Markanvändnings- och bygglagstiftning under beredning

Aktuellt RSS

Målet är digitala markanvändningsbeslut – underlättar framtida planläggning och byggande

24.1.2019
Miljöministeriet har inlett ett projekt som ska handla om framtida markanvändningsbeslut (Tulevaisuuden maankäyttöpäätökset). Markanvändningsbeslut är myndighetsbeslut som styr eller begränsar markanvändningen och byggandet och som är kopplade till det arbete som utförs i kommuner och landskap. Till dessa beslut hör t.ex. detaljplaner, generalplaner och landskapsplaner, andra planer och begränsningar som rör markanvändning samt bygglov.

Miljöministeriet har börjat bereda en fullständig revidering av markanvändnings- och bygglagen. Under reformens första steg ska informationsunderlaget utvidgas.

 

 

Publicerad 24.4.2014 kl. 10.25, uppdaterad 29.5.2019 kl. 14.21
  • FI
  •  
  • SV