Markanvändnings- och bygglagstiftning under beredning

Aktuellt RSS

Målet är digitala markanvändningsbeslut – underlättar framtida planläggning och byggande

24.1.2019
Miljöministeriet har inlett ett projekt som ska handla om framtida markanvändningsbeslut (Tulevaisuuden maankäyttöpäätökset). Markanvändningsbeslut är myndighetsbeslut som styr eller begränsar markanvändningen och byggandet och som är kopplade till det arbete som utförs i kommuner och landskap. Till dessa beslut hör t.ex. detaljplaner, generalplaner och landskapsplaner, andra planer och begränsningar som rör markanvändning samt bygglov.

Miljöministeriet har börjat bereda en fullständig revidering av markanvändnings- och bygglagen. Under reformens första steg ska informationsunderlaget utvidgas.

Miljöministeriet bereds lagstiftning och anvisningar för att man vid nybyggnad i Finland ska börja uppföra nära-nollenergibyggnader i enlighet med EU:s gemensamma mål.

De förordningar som gäller byggande kommer att ses över senast 2018 i överensstämmelse med den ändring av markanvändnings- och bygglagen som trädde i kraft 2013.

 

Publicerad 24.4.2014 kl. 10.25, uppdaterad 7.12.2017 kl. 15.39