Gå till innehållet

Markanvändnings- och bygglagstiftning under beredning

Aktuellt RSS

Förordning som ökar energiprestandan hos byggnaders installationssystem sänds på remiss

4.6.2020
Miljöministeriet ber om utlåtanden om ett utkast till förordning i vilken det fastställs krav på energiprestandan för system för fastighetsautomation och fastighetsstyrning, system för platsbaserad elproduktion och självreglerande anordningar. Kraven ska tillämpas både på nya byggnader och på reparations- och ändringsarbeten, liksom även när en byggnads användningsändamål ändras.

Miljöministeriet har börjat bereda en fullständig revidering av markanvändnings- och bygglagen. Under reformens första steg ska informationsunderlaget utvidgas.

 

 

Publicerad 24.4.2014 kl. 10.25, uppdaterad 29.5.2019 kl. 14.21
  • FI
  •  
  • SV