Markanvändnings- och bygglagstiftning under beredning

Miljöministeriet har börjat bereda en fullständig revidering av markanvändnings- och bygglagen. Under reformens första steg ska informationsunderlaget utvidgas.

Miljöministeriet bereds lagstiftning och anvisningar för att man vid nybyggnad i Finland ska börja uppföra nära-nollenergibyggnader i enlighet med EU:s gemensamma mål.

De förordningar som gäller byggande kommer att ses över senast 2018 i överensstämmelse med den ändring av markanvändnings- och bygglagen som trädde i kraft 2013.

 

Publicerad 24.4.2014 kl. 10.25, uppdaterad 7.12.2017 kl. 15.39