Gå till innehållet

Program och strategier – markanvändning och byggande

Markanvändningen och byggandet styrs av författningar och administrativa beslut, men också av program och strategier.

I miljöministeriets strategi anges de mål som hänför sig till markanvändning och byggande inom den nära framtiden. Strategin lyfter bland annat fram låga koldioxidutsläpp och materialeffektivitet under byggnadens hela livscykel samt hållbar stadsutveckling.

Andra riksomfattande program och strategier för markanvändning och byggande är

  • Statsrådets beslut om de riksomfattande målen för områdesanvändningen
  • KIRA-digi (digitalisering av den byggda miljön och byggandet)
  • Åtgärdsprogrammet för träbyggande
  • Programmet för hållbar stadsutveckling
  • metropolpolitiken
  • kulturmiljöstrategin
  • kuststrategin
  • statsrådets principbeslut om bullerbekämpning
  • en helhetsbild över regionstrukturen och trafiksystemet
Publicerad 27.3.2013 kl. 12.24, uppdaterad 18.7.2018 kl. 16.34