Gå till innehållet

Offentligt träbyggande

En av prioriteringarna i programmet för träbyggande är att främja användningen av trä i byggandet av offentliga byggnader. Programmet syftar till att främja de kommunala beslutsfattarnas och de upphandlande myndigheternas kompetens när det gäller anskaffning av träbyggnader och att öka den allmänna medvetenheten om betydelsen av koldioxidavtryck.

I den fjärde tilläggsbudgeten för 2020 riktas den tilläggsfinansiering som beviljats programmet för träbyggande i synnerhet till utveckling av offentligt byggande, kompetens och utbildning.

Pågående och kommande ansökningsomgångar

Utlysning av understöd till kommuner för projekt som främjar användningen av trä i byggandet

Understöden stöder utvecklingen av träbyggandet i kommunerna och ökar beredskapen att genomföra träbyggnadsprojekt. Projekten kan resultera i ny information, tjänster, lösningar och verksamhets- eller samarbetsmodeller som utvecklar träbyggandet.

I ansökningsomgångarna 2020 beviljas sammanlagt högst 700 000 euro.

Första ansökningsomgången 31.7.2020–31.8.2020
Andra ansökningsomgången 1.10.2020–16.11.2020

Mer information:

Programchef Petri Heino, tfn 0295 250 203, petri.heino@ym.fi
Planerare Jemina Suikki, tfn 0295 250 345, jemina.suikki@ym.fi
Projektspecialist Simon Le Roux, tfn 0295 250 086, simon.leroux@ym.fi

 

Miljöministeriet stöder projekt som främjar träbyggande inom den offentliga sektorn – understöd kan sökas nu 31.7.2020
Inom ramen för miljöministeriets program för träbyggande beviljas under två ansökningsomgångar understöd för projekt som främjar användningen av trä i byggandet av offentliga byggnader. Ansökningstiden för den första ansökningsomgången är 31.7.2020–31.8.2020 och för den andra omgången 1.10.2020–16.11.2020.
Läs mer
Publicerad 30.7.2020 kl. 11.06, uppdaterad 31.7.2020 kl. 8.51
  • FI
  •  
  • SV