Gå till innehållet

Datasystemet för den byggda miljön

Datasystemet för den byggda miljön skapas inom ramen för Ryhti-projektet vid miljöministeriet åren 2020–2023. Arbetet hänför sig till den pågående reformen av markanvändnings- och bygglagen (MarkByggL), som kommer att medföra ändringar bland annat i hur planinformation ska behandlas i fortsättningen. Avsikten är att de bestämmelser som datasystemet förutsätter ska överlämnas till riksdagen samtidigt som den reviderade markanvändnings- och bygglagen i slutet av 2021. Datasystemet kommer att testas under 2021 och tas i bruk 2022.

Ryhti-projektet har en koppling till flera pågående projekt som syftar till kompatibla uppgifter om den byggda miljön. Miljöministeriet samarbetar intensivt med bland annat Kommunförbundet, Lantmäteriverket och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Datasystemet för den byggda miljön byggs upp i samarbete mellan offentliga och privata aktörer. Redan i det inledande skedet kommer branschaktörer att höras.

Information om de evenemang som ordnas inom Ryhti-projektet och material från tidigare evenemang. (länk till webbsidan)

Understöd

Utlysning av stöd

Ansökningsblankett

Anslut dig till sändlistan för Ryhti-projektet genom att lämna dina kontaktuppgifter så får du i fortsättningen information om arbetet med datasystemet för den byggda miljön.

Mer information:
Juhana Rautiainen, programchef, tfn 0295 250 075, juhana.rautiainen@ym.fi
Minna Perähuhta, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 250 223, minna.perahuhta@ym.fi
ryhti@ym.fi 
 

Publicerad 8.7.2020 kl. 13.23, uppdaterad 9.9.2020 kl. 8.53
  • FI
  •  
  • SV