Gå till innehållet

Gör ett åtagande för kulturmiljön

Viljelypalsta
© Laura Rautjoki / Miljöförvaltningens bildbank

Var och en har förutom rätt till en god kulturmiljö också ansvar för en god skötsel av den egna miljön. Vi utmanar alla att åta sig att utföra insatser för kulturmiljön! Med åtagandet får ni också synlighet för er verksamhet.

Vad är ett kulturmiljöåtagande?

Kulturmiljöåtagandet är ett löfte där ett företag, en organisation eller en privatperson åtar sig att ändra sin verksamhet så att den motsvarar målen i kulturmiljöstrategin och principerna för hållbar utveckling. Åtagandet innehåller mål, mätare och en tidtabell, som den som gör åtagandet själv uppställer.

Kulturmiljöåtagandet är ett löfte där ett företag, en organisation eller en privatperson åtar sig att ändra sin verksamhet så att den motsvarar målen i kulturmiljöstrategin och principerna för hållbar utveckling. Åtagandet innehåller mål, mätare och en tidtabell, som den som gör åtagandet själv uppställer.

Miljöministeriet och undervisnings- och kulturministeriet har ingått ett eget samhälleligt åtagande för hållbar utveckling där vi lovar att genomföra genomförandeplanen för kulturmiljöstrategin och utmana andra aktörer att genomföra kulturmiljöstrategin med hjälp av ett åtagande för hållbar utveckling.

Hurdant kan ett kulturmiljöantagande vara?

Ett stadskvarters städtalko, renovering av en byggnad med respekt för kulturhistoriska värden, ett besök till närmiljön med familjen eller vännerna, att hålla en äng öppen eller till exempel ett evenemang som berikar förortslivet.

Åtagandet kan vara nästan vad som helst, bara det följer målen i kulturmiljöstrategin och principerna för hållbar utveckling. Varje åtagande är viktigt!

Hur gör jag ett kulturmiljöåtagande?

Ge ditt åtagande på webbplatsen sitoumus2050.fi med "liity tähän sitoumukseen"

Kulturmiljöåtagandena kan sammanfogas på webbplatsen sitoumus2050.fi för hållbar utveckling. För åtagandet väljs ett huvudmål i listan över målen för hållbar utveckling och eventuella andra mål som åtagandet stödjer.

Åtagandena följs upp och stöds av kommissionen för hållbar utveckling, generalsekretariatet och en sakkunnigpanel. Kulturmiljöåtagandena följs också upp av miljöministeriet och undervisnings- och kulturministeriet.

Hur kan jag berätta om ett åtagande som jag har gjort?

Det lönar sig att berätta om ett åtagande som man har gjort i stor omfattning – och samtidigt utmana också partner och bekanta att göra ett eget åtagande!

Åtagandena läggs upp på webbplatsen sitoumus2050.fi, varifrån det är lätt att dela länkar till exempel i de sociala medierna. Kom ihåg att använda taggarna #vårkulturmiljö och #sitoumus2050.

Miljöministeriet och undervisnings- och kulturministeriet förmedlar information om de gjorda åtagandena i sina egna kanaler, till exempel på webbplatsen kulttuuriymparistomme.fi, tidningen Ympäristö samt på andra webbplatser och i de sociala medierna.

Du kan också fritt utnyttja kommunikationsmaterialen för åtagandet för hållbar utveckling.

Ytterligare information

Miljöråd Tuija Mikkonen, miljöministeriet, tfn 0295 250 184, fornamn.efternamn@ym.fi

Planerare Hanna Hämäläinen, miljöministeriet, tfn 0295 250 095, fornamn.efternamn@ym.fi

Kulturråd Päivi Salonen, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 0295 3 30281, fornamn.efternamn@minedu.fi

Överinspektör Mirva Mattila, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 0295 3 30269, fornamn.efternamn@minedu.fi

Publicerad 30.6.2015 kl. 11.23, uppdaterad 27.9.2017 kl. 13.54