Gå till innehållet

Metropolitik – Helsingforsregionens särdrag är en utmaning

Målet med metropolpolitken är att finna svar på de särskilda frågor som gäller Helsingforsregionen och på så vis stärka Finlands konkurrenskraft. Centrala teman för metropolpolitiken är främjande av den internationella konkurrenskraften, näringspolitiken och regionutvecklingen och samarbete vid planeringen av markanvändningen, boendet och trafiken liksom också vid förebyggandet av segregation.
Nuoria Suvilahdessa
bild: Laura Rautjoki @ miljöförvaltiningens bildbank

Ansvar för beredningen och samordningen av metropolpolitiken

Under regeringsperioden 2015–2019 främjas metropolpolitiken med hjälp av spetsprojektet för konkurrenskraft som leds av näringsminister Olli Rehn. Projektet omfattar också åtgärder som ingår i regeringens övriga spetsprojekt och i handlingsprogrammen för de ministerier som medverkar i beredningen och samordningen av metropolpolitiken.

Avdelningen för den byggda miljön vid miljöministeriet koordinerar beredningen i nära samarbete med arbets- och näringsministeriet.

Delegationen för metropolpolitik främjar uppfyllandet av metropolpolitikens mål och partnerskapet mellan statens olika sektorer, regionens kommuner, utbildnings- och forskningsinstituten, näringslivet, beslutsfattarna och invånarna.

Ordförande för delegationen är näringsminister Olli Rehn.

I delegationen deltar representanter för de ministerier som är centrala med tanke på metropolpolitikens prioriteringar samt representanter för metropolområdets kommuner, näringslivet och det vetenskapliga samfundet.

Sekretariatet för metropolpolitik stöder ministerierna och övriga aktörer i beredningen och genomförandet av metropolpolitiken och svarar för samordningen av de centrala temana för metropolpolitiken. Ordförande för sekretariatet är Peter Fredriksson, specialsakkunnig vid miljöministeriet.

 

Utvärdering av metropolpolitiken

Delegationen för metropolpolitiken behandlade den 26 mars 2015 resultaten av den metropolpolitik som bedrevs under regeringsperioden 2011–2015 samt behoven av fortsatt utveckling.

Ytterligare information

Konsultativ tjänsteman Olli Maijala, tfn 0295 250 174, fornamn.efternamn@ym.fi

Publicerad 13.5.2013 kl. 9.10, uppdaterad 3.8.2018 kl. 14.17