Gå till innehållet

Riksdagens uttalanden om fukt- och mögelproblem i byggnader

Riksdagen godkände i maj 2013 revisionsutskottets 14 uttalanden om fukt- och mögelproblem i byggnader. Uttalanden som gäller bl.a. styrning och rådgivning under byggnadens hela livscykel, experters utbildning och kompetens när det gäller friska hus, större hänsyn till hälsoriktigt byggande i lagberedningen och stödjande av dem som fått problem med hälsan.

Helheten har delats in i projekt där olika ministerier har ansvar för genomförandet. Arbetet samordnas av miljöministeriet. Arbetet stötts av en uppföljningsgrupp som tillsatts av miljöministeriet. Uppföljningsgruppens verksamhetsperioden slutade 31.12.2015.

Mer information:

Överingenjör Katja Outinen, miljöministeriet, tfn 0295 250 217, fornamn.efternamn@ym.fi

Publicerad 13.10.2014 kl. 9.29, uppdaterad 20.6.2016 kl. 13.26
  • FI
  •  
  • SV