Gå till innehållet

Annulerad förordningar om typgodkännande

Hållfasthet och stabilitet  
Miljöministeriets förordning om typgodkännande av spiralbyglar Annulerad den 31.12.2017
Miljöministeriets förordning om upphävande av miljöministeriets förordningar om godkännandet av vissa byggprodukter   
Brandsäkerhet  
Miljöministeriets förordning om typgodkännande av fönster Annulerad den 31.12.2017
Miljöministeriets förordning om typgodkännande av dörrar Annulerad den 31.12.2017
Hälsa  
Miljöministeriets förordning om typgodkännande av kopplingar för PE-rör Annulerad den 31.12.2017
Miljöministeriets förordning om typgodkännande av små luftbehandlinsaggregat  Annulerad den 31.12.2017
Miljöministeriets förordning om typgodkännande av luftfilter Annulerad den 31.12.2017
Miljöministeriets förordning om typgodkännande av luftkanaler och kanaldelar Annulerad den 31.12.2017
Miljöministeriets förordning om typgodkännande av envägsventile  
Miljöministeriets förordning om typgodkännande av rördelar av mässing och koppar Annulerad den 31.12.2017
Miljöministeriets förordning om typgodkännande av luftbehandlingsaggregat Annulerad den 31.12.2017
Miljöministeriets förordning om typgodkännande av ventilationsljuddämpare Annulerad den 31.12.2017
Miljöministeriets förordning om typgodkännande av uteluftventiler för ventilation Annulerad den 31.12.2017
Miljöministeriets förordning om typgodkännande av mätinstrument för luftflöde Annulerad den 31.12.2017
Miljöministeriets förordning om typgodkännande av avkopplingar för PEX-rör Annulerad den 31.12.2017
Miljöministeriets förordning om typgodkännande av ventilationsdon I de svenska typgodkännandereglerna om ventilationsdon har 8.12.2008 följande skrivfel korrigerats: I punkt 3.7.1 i den första  satsen har +1 dB ändrats till -1 dB.(annulerad den 31.12.2017)
Miljöministeriets förordning om typgodkännande av vattenlås Annulerad den 31.12.2017
Miljöministeriets förordning om typgodkännande av presskopplingar för kopparrör Annulerad den 31.12.2017
Miljöministeriets förordning om typgodkännande av avloppsrör och –rördelar i gjutjärn Annulerad den 31.12.2017
Miljöministeriets förordning om typgodkännande av PEX-rör Annulerad den 31.12.2017
Miljöministeriets förordning om typgodkännande av vattenarmaturer Annulerad den 31.12.2017
Miljöministeriets förordning om typgodkännande av avstängningsventiler Annulerad den 31.12.2017
Miljöministeriets förordning om typgodkännande av avloppsrör och rördelar av polypropen Annulerad den 31.12.2017
Miljöministeriets förordning om typgodkännande av golvbrunnar Annulerad den 31.12.2017
Miljöministeriets förordning om typgodkännanade av kopparrör Annulerad den 31.12.2017
Användningssäkerhet  
Hinderfrihet  
Bullerbekämpning och ljudförhållanden  
Miljöministeriets förordning om typgodkännande av golvbeläggningar och ytkonstruktioner på golv Annulerad den 31.12.2017
Energieffektivitet  
Miljöministeriets förordning om typgodkännande av värmeisoleringsprodukter Annulerad den 31.12.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicerad 25.3.2019 kl. 12.53, uppdaterad 25.3.2019 kl. 13.47
  • FI
  •  
  • SV