Gå till innehållet

Byggplatsspecifik prestandakontroll

Byggplatsspecifik prestandakontroll är ett i Finland befintligt godkännandeförfarande för byggprodukter.

Den byggplatsspecifika prestandakontrollen erbjuder en möjlighet för byggnadstillsynsmyndigheterna att försäkra sig om att byggprodukten är säker och lämpar sig för att användas i ifrågavarande byggnad.

Byggnadstillsynsmyndigheten kan kräva att en byggprodukts prestandakontroll sker byggplatsspecifikt om:

  • tillverkaren inte på något sätt har presenterat byggproduktens egenskaper och
  • byggnadstillsynsmyndigheten har skäl att misstänka att produkten inte uppfyller väsentliga tekniska krav

Som i allt byggande ligger ansvaret för byggproduktens duglighet i sista hand hos den som påbörjar ett byggprojekt.

Den som påbörjar ett byggprojekt svarar för de kostnader som certifieringen orsakar.

Publicerad 25.6.2013 kl. 15.17, uppdaterad 23.5.2019 kl. 9.58