Gå till innehållet

Landskapsplanläggning

En landskapsplan är en översiktlig plan över markanvändningen i landskapet eller ett delområde i landskapet som visas på kartan enligt markanvändnings- och bygglagen. I den presenteras principerna för områdesanvändningen och samhällsstrukturen i landskapet och anges områden som är nödvändiga med tanke på landskapets utveckling.

I landskapsplanen avgörs frågor gällande områdesanvändningen av intresse för landet, landskapet och enskilda regioner.

Landskapsförbundet utarbetar och fattar beslut om landskapsplaner. Enligt en ändring av markanvändnings- och bygglagen som trädde i kraft den 1 februari 2016 fastställer miljöministeriet inte längre landskapsplaner.

ilmakuva
Riku Lumiaro, Miljöförvaltningens bildbank


Landskapsplanernas behandlingsskeden

Informationen om de landskapsplaner som miljöministeriet har fastställt finns nedan.

Mera information

  • Regionplaneringsrådet Ulla Koski, tfn 02952 50139,  förnamn.efternamn@ym.fi

Publicerad 21.2.2017 kl. 12.34, uppdaterad 9.8.2017 kl. 16.35