Gå till innehållet

Materialeffektivitetsprogrammet minskar uppkomsten av avfall från byggandet

Pressmeddelande 28.10.2013 kl. 14.39

Arbetsgruppen som behandlat materialeffektiviteten inom bygg- och fastighetsbranschen överlämnade i torsdags sitt förslag om åtgärder för att förbättra materialeffektiviteten i branschen till miljöminister Ville Niinistö.

Arbetsgruppen bestod av experter från såväl bygg- och fastighetsbranschen som avfallshanteringssektorn. Materialeffektivitetsprogrammet fokuserar på åtgärder med hjälp av vilka man effektivt kan använda byggnadsmaterial, minska uppkomsten av avfall och förbättra återvinningen. Programmet hänför sig också till det nationella materialeffektivitetsprogrammet som är under beredning.

Minister Niinistö anser att resurs- och materialeffektivitet är frågor som blir allt viktigare i framtiden vid sidan av energieffektivitet. Niinistö anser att programmet skapar goda möjligheter för utvecklingen av en kunskapsmässig styrning av branschen, kompetensen, affärsverksamheten och teknologin.

"Materialeffektiviteten är central också i fråga om naturtillgångarnas tillräcklighet, stävjandet av klimatförändringen och bekämpningen av andra miljöproblem. Därutöver har materialeffektiviteten också stor betydelse för näringslivet", påpekade minister Niinistö.

"Det är sannolikt att en hållbar användning av naturtillgångarna i framtiden är en nationell framgångsfaktor av större betydelse än tidigare. Detta är en utmaning i Finland dels på grund av de långa avstånden, men vår höga teknologiska kompetens ger oss också möjligheter i detta avseende."

Husbyggandet slukar mest naturresurser i Finland, då det årligen går åt ungefär 10 miljoner ton byggnadsmaterial och -produkter. År 2011 gav husbyggandet upphov till 2,2 miljoner ton avfall, medan motsvarade siffra för servicen och hushållen var 3,2 miljoner ton. Man kan förutspå att mängden avfall kommer att öka i takt med att reparationsbyggandet blir vanligare än nybyggandet.

Ytterligare information:

konsultativ tjänsteman Else Peuranen, miljöministeriet, tfn 050 381 4359, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

överarkitekt Harri Hakaste, miljöministeriet, tfn 050 413 7673, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

  • FI
  •  
  • SV