Miljö

Genom miljövården vill miljöministeriet trygga ett gott tillstånd för miljön och en ekologiskt hållbar utveckling. Miljöministeriets strategiska mål är
  • att växthusgasutsläppen i atmosfären stabiliseras på en nivå som förhindrar farliga förändringar och som möjliggör anpassning
  • att miljörisker kan identifieras och hanteras samt
  • att material- och energieffektiviteten inom produktion och konsumtion förbättras.

Ministeriet strävar att nå målen genom lagstiftning, ekonomisk styrning, frivilliga styrmedel och ökad miljömedvetenhet.

Publicerad 13.7.2015 kl. 13.49, uppdaterad 29.5.2019 kl. 14.13