Gå till innehållet

Programmet för främjande av cirkulär ekonomi

Aktuellt

Färska framgångshistorier om cirkulär ekonomi:

Kickoff-evenemanget för programmet för cirkulär ekonomi ordnades i Centrumbiblioteket Ode i Helsingfors den 5 februari 2020. Presentationsmaterial från evenemanget:

Vad är cirkulär ekonomi?

Cirkulär ekonomi innebär en ny grund för ekonomin där produktionen och konsumtionen håller sig inom gränserna för jordens bärkraft. Man säkerställer ett hållbart nyttjande av naturresurserna genom att hålla materialen i bruk så länge som möjligt och så att deras värde bevaras. I stället för engångsanvändning ser man till att dela, hyra, reparera, uppdatera och återvinna varor och råvaror. Omställningen till en cirkulär ekonomi kräver samarbete, innovationer och en attitydförändring i hela Finland.

Programmet för främjande av cirkulär ekonomi

Finland ska få ett strategiskt program för främjande av cirkulär ekonomi, som ska sträcka sig till 2035. Målet är att cirkulär ekonomi ska utgöra den nya grunden för ekonomin. Genom programmet vill regeringen stärka Finlands roll som föregångare inom cirkulär ekonomi. Programförslaget bereds under 2020 och lämnas sedan till statsrådet för godkännande.

I programmet kommer man att fastställa mål, mätare och behövliga åtgärder samt avsätta de resurser som behövs för att främja den cirkulära ekonomin och åstadkomma en systemförändring.

Ordförande för styrgruppen för programmet är arbetslivsprofessor Reijo Karhinen. Aktörer och personer som deltar i programarbetet:

Framgångshistorier

I samband med att programmet bereds vill vi lyfta fram människor som tillämpar cirkulär ekonomi i vardagen. Här några framgångshistorier:

Ta kontakt

I sociala medier kan du följa programarbetet med hashtaggarna #kiertotalousohjelma och #taloudenuusiperusta.

Mer information

Miljöministeriet:
Taina Nikula, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 250 202, fornamn.efternamn@ym.fi
Heikki Sorasahi, specialsakkunnig, tfn 0295 250 165, fornamn.efternamn@ym.fi

Arbets- och näringsministeriet:
Sari Tasa, specialsakkunnig, tfn 0295 048 242, fornamn.efternamn@tem.fi

Publicerad 27.4.2020 kl. 13.13, uppdaterad 27.4.2020 kl. 13.13