Gå till innehållet

Klimatet och luften

Målsättningen för miljöministeriets klimatåtgärder är att stabilisera koncentrationen av växthusgaser i atmosfären på en nivå som förhindrar farliga förändringar och som möjliggör anpassning till förändringar.

Målet med luftvården är en luftkvalitet som är så ren att vår livsmiljö blir hälsosam och trivsam och naturens funktioner tryggas. Genom att skydda ozonskiktet vill man säkerställa att ozonskiktet i stratosfären skyddar mot skadlig UV-strålning.

Klimatförändringen kräver både begränsning och anpassning

Miljöministeriet bedriver klimatpolitik på alla arenor för att begränsa klimatförändringen. FN:s ramkonvention om klimatförändringar, Parisavtalet, Kyotoprotokollet och Europeiska unionens klimatpolitik skapar ramarna för de nationella begränsningsåtgärderna inom alla samhällsområden.

Förutom att begränsa klimatförändringen måste vi också förbereda oss på den, eftersom klimatet kommer att bli varmare trots att utsläppen minskar. Miljöministeriet ansvarar för åtgärderna för anpassning till klimatförändringen inom sitt förvaltningsområde, i synnerhet när det gäller områdesanvändning, byggande och byggnader, bevarande av den biologiska mångfalden och miljövård.

Luftvård och skydd av ozonskiktet

En hälsosam luft, en atmosfär som är fri från föroreningar och ett ozonskikt som skyddar mot UV-strålning är alla nödvändiga delar i en hälsosam, trivsam och hållbar livsmiljö. Miljöministeriet ansvarar genom det politiska beslutsfattandet och styrningen av förvaltningsområdet för luftvården och skyddet av ozonskiktet i Finland samt deltar i internationellt samarbete för att stärka skyddsåtgärderna både inom EU och globalt.

Ytterligare information

Begränsning av klimatförändringen
Miljörådet Jarmo Muurman, tfn 0295 250 185, fornamn.efternamn@ym.fi

Anpassning till klimatförändringen
Miljörådet Antti Irjala, tfn 0295 250 102, fornamn.efternamn@ym.fi

Luftvård
Regeringsrådet Oili Rahnasto, tfn 0295 250 244, fornamn.efternamn@ym.fi

Skydd av ozonskiktet
Konsultativ tjänsteman Eeva Nurmi, tfn 0295 250 209, fornamn.efternamn@ym.fi

Publicerad 6.8.2014 kl. 10.53, uppdaterad 5.6.2020 kl. 7.30