Programmet Kommunernas klimatlösningar (2018–2020)

Miljöministeriets treåriga program Kommunernas klimatlösningar påskyndar det klimatarbete som utförs lokalt och regionalt. Målet är att minska kommunernas och regionernas – och deras intressegruppers – växthusgasutsläpp så mycket, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt, och på ett godtagbart sätt. Det har budgeterats en miljon euro per år för programmet. Läs också mer om andra åtgärdsprogram vid miljöministeriet som har koppling till klimatpolitiken! Länkar till programmet Hållbar stadsutveckling och programmet för träbyggande finns nere till höger på sidan.

Samarbete och nätverk lönar sig

Kommunen kan endast i begränsad utsträckning direkt påverka mängden växthusgasutsläpp i det egna området, men genom att samarbeta med näringslivet, organisationer, invånare och andra berörda grupper kan kommunen få mycket till stånd.

Många kommuner bedriver målinriktat och verkningsfullt klimatarbete. Kommunerna gör klokt i att nätverka och samarbeta också med närliggande kommuner i regionen och i landskapet. Klimatarbetet i kommunerna kan få ytterligare en skjuts framåt av olika klimatnätverk, varav många till och med sträcker sig utanför landets gränser.

Lokalt, regionalt och riksomfattande klimatarbete tar sig, när det är som bäst, uttryck i målinriktat och ambitiöst samarbete inom ett brett och mångsidigt konsortium.

Vilka projekt får redan finansiering?

Programmet Kommunernas klimatlösningar finansierar i början av 2019 fem projekt:

  • Utveckling av den regionala beräkningen av utsläpp (ALAS) – Finlands miljöcentrals tvååriga projekt för ökad enhetlighet, tillförlitlighet, jämförbarhet, kontinuitet, lönsamhet och rättvisa i beräkningen av utsläpp.
  • Ett verktyg för bedömning av effekterna av städernas klimatåtgärder (KILTOVA) – Finlands miljöcentrals och de stora städernas förstudie i arbetet med att ta fram ett verktyg för bedömning av effekterna av kommunernas klimatåtgärder.
  • En färdplan för regionförvaltningen för att påskynda klimatarbetet i landskapet – ett tvåårigt projekt vid NTM-centralen i Birkaland som ska se till att klimatfrågor systematiskt integreras i det regionala myndighetsarbetet.
  • Teknisk översyn av kalkylatorn på Ilmastodieetti.fi – Finlands miljöcentrals projekt för uppdatering av kalkylatorn för beräkning av konsumenternas koldioxidfotavtryck.
  • Vähähiilisyyden johtaminen kunnissa – Motivas projekt, som baserar sig på inbördes utvärdering och lärande, resulterar i en modell för hur principen om ett koldioxidsnålt och resurssmart samhälle kan integreras i ledningen, beslutsfattandet och verksamheten i städer och kommuner.

Hur finansierar vi projekt under 2019–2020?

Mer information:

Olli-Pekka Pietiläinen, projektchef, tfn 0295 250 316, fornamn-fornamn.efternamn @ym.fi
Miia Berger, sakkunnig, tfn 0295 250 265, fornamn.efternamn@ym.fi

Twitter: #kuntienilmastoratkaisut

Publicerad 7.3.2019 kl. 13.49, uppdaterad 3.7.2019 kl. 12.48