Gå till innehållet

Rundabordsforum för klimatpolitik

Aktuellt

Rundabordsforumet för klimatpolitik ger starkt stöd för stimulansåtgärder som begränsar klimatutsläppen

28.5.2020
Rundabordsforumet för klimatpolitik sammanträdde för första gången på torsdagen. Temat för mötet, som i huvudsak ordnades virtuellt, var återhämtningen efter coronakrisen. Forumets medlemmar gav starkt stöd för stimulansåtgärder som är hållbara ur klimatsynpunkt.

Rundabordsforumet för klimatpolitik syftar till att skapa en gemensam syn på hur Finland på ett rättvist sätt och med en snabbare tidsplan än i nuläget skulle kunna bli ett klimatneutralt samhälle. Rundabordsforumet för klimatpolitik fattar inga beslut, utan stöder den nationella beredningen och verkställigheten av klimatpolitiken.

Rundabordsforum för klimatpolitik tillsattes i februari 2020 i anslut och det är verksamt under denna regeringsperiod.

Twitterkuva_ilmastominry
 

Rundabordsforumets sammansättning

Ordförande

Statsminister Sanna Marin

Vice ordförande

Miljö- och klimatminister Krista Mikkonen

Finansminister Katri Kulmuni

Sara Nyman, de ungas klimatdelegat, Ungdomssektorns takorganisation i Finland Allians rf

Jouni Keronen, verkställande direktör, Climate Leadership Coalition ry

Medlemmar

Ari Alatossava, kommundirektör i Ijo, Hinku-kommunerna

Jarkko Eloranta, ordförande, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf

Sture Fjäder, ordförande, Akava ry

Laura Hildén, ordförande, gruppen De ungas Agenda 2030

Jyri Häkämies, verkställande direktör, Finlands näringsliv EK

Timo Jaatinen, verkställande direktör, Skogsindustrin rf

Tuomas Aslak Juuso, II vice ordförande, Sametinget

Mari Kiviniemi, verkställande direktör, Finsk Handel rf

Rilli Lappalainen, chef för påverkansarbete, Suomalaiset kehitysjärjestöt - Finnish Development NGOs Fingo ry

Jukka Leskelä, verkställande direktör, Finsk Energiindustri rf

Päivi Lundvall, verksamhetsledare, Finlands naturskyddsförbund rf

Juha Marttila, ordförande, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Salka Orivuori, utvecklingschef, Marttaliitto ry

Antti Palola, ordförande, Tjänstemannacentralorganisationen STTK rf

Timo Reina, vice verkställande direktör, Finlands Kommunförbund

Suvi Rihtniemi, verkställande direktör, Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT)

Liisa Rohweder, generalsekreterare, WWF Finland

Sampo Seppänen, ekonom, Företagarna i Finland rf

Helena Soimakallio, direktör, Teknologiindustrin rf

Tiina Vyyryläinen, teamledare för påverkansarbete och rådgivning, Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry

Sakkunniga

Hannele Korhonen, forskningsprofessor, Finlands klimatpanel

Eeva Furman, professor, expertpanelen för hållbar utveckling

Mari Pantsar, ledare för temat Kolneutral cirkulär ekonomi, Sitra

Ytterligare information

Merja Turunen, miljöråd, miljöministeriet, tfn 0295 250 387, merja.turunen@ym.fi

 

Publicerad 8.5.2020 kl. 10.06, uppdaterad 14.5.2020 kl. 12.19