Gå till innehållet

Regeringens klimatpolitik: vägen till ett klimatneutralt Finland 2035

Hiilineutraali Suomi 2035
 

I regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering (2019) fastställs att Finland ska vara klimatneutralt före 2035 och bli världens första fossilfria välfärdssamhälle. Det förutsätter att utsläppen minskas snabbare inom alla sektorer och att kolsänkorna stärks.

Eftersom klimatförändringen, förlusten av biologisk mångfald och överkonsumtionen representerar olika sidor av samma hållbarhetskris, vill regeringen ta itu med de bakomliggande orsakerna på ett övergripande sätt. Bland metoderna finns nya klimatpolitiska beslut, en så gott som utsläppsfri el- och värmeproduktion före utgången av 2030-talet samt ett minskat ekologiskt fotavtryck inom byggsektorn, främjande av cirkulär ekonomi och en klimatvänlig livsmedelspolitik. Inom beskattningen flyttas tyngdpunkten till beskattning av miljöolägenheter. Förlusten av biologisk mångfald stoppas genom att naturvårdslagstiftningen revideras, finansieringen av skyddet för den biologiska mångfalden stärks och hållbart nyttjande av naturresurser främjas.

Ministerarbetsgruppen för klimat- och energipolitik, där miljö- och klimatminister Krista Mikkonen är ordförande, styr det arbete som utförs med sikte på målet. Regeringen har slagit fast att klimatpolitiken ska beredas öppet och i samråd med allmänheten. Utsläppsminskningarna ska genomföras på ett socialt och regionalt rättvist sätt.

Centrala projekt

Ministerarbetsgruppens sammansättning

 

Ordförande

Krista Mikkonen
Miljö- och klimatminister

Medlemmar

Timo Harakka
Kommunikationsminister

Ville Skinnari
Utvecklings- och utrikeshandelsminister

Mika Lintilä
Näringsminister

Jari Leppä
Jord- och skogsbruksminister

Li Andersson
Undervisningsminister

Thomas Blomqvist
Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet

Generalsekreterare

Outi Honkatukia
miljörådet, miljöministeriet

Kontakt:

Outi Honkatukia
generalsekreterare för ministerarbetsgruppen för klimat- och energipolitik
outi.honkatukia@ym.fi

Riikka Yliluoma
miljö- och klimatministerns specialmedarbetare
riikka.yliluoma@ym.fi

Riikka Lamminmäki
kommunikationschef
riikka.lamminmaki@ym.fi

Publicerad 24.1.2020 kl. 9.43, uppdaterad 5.2.2020 kl. 8.31