Gå till innehållet

Utredningar och publikationer som gäller avfallslagstiftningen

Ett flertal utredningar har gjorts i syfte att bedöma revideringen av den lagstiftning som gäller avfallssektorn och dess konsekvenser. De utredningar som har publicerats i publikationsserier finns under rubriken Publikationer.

Förhandsutredningar om verkställandet av det avfallslagstiftningspaket som antogs av EU sommaren 2018 finns på sidan

Särskilda utredningar

JÄLKI-arbetsgruppens förslag

Miljöministeriet tillsatte i oktober 2007 en arbetsgrupp (den s.k. JÄLKI-arbetsgruppen) med uppgift att bereda en revidering av avfallslagen. Arbetsgruppen och de sektioner som lyder under den lade fram ett förslag till ny avfallslag, förslag till ändring av miljöskyddslagen och förslag till förordningar som ska utfärdas med stöd av avfallslagen.

Publicerad 22.6.2016 kl. 14.01, uppdaterad 28.8.2019 kl. 10.25
  • FI
  •  
  • SV