Gå till innehållet

Markskyddslagstiftningen

Viktigast av de författningar som gäller förorening av mark och iståndsättning av förorenade områden är miljöskyddslagen, som förbjuder förorening av mark och grundvatten.

De jordmassor som grävs upp när förorenad mark skall iståndsättas är avfall som berörs av avfallslagstiftningen.

Normer som styr en hållbar användning och skyddet av marken finns vanligen i de författningar som gäller verksamhet där marken utnyttjas (t.ex. byggande, marktäkt, jordbruk eller skogsskötsel). Styrningen av naturvården och landskapsvården berör delvis också marken.

Förorening av mark och förorenade markområden

Markskydd

Mera information

Miljöråd Anna-Maija Pajukallio, tel. 0295 250 218, förnamn.efternamn@ym.fi

Publicerad 31.7.2014 kl. 9.03, uppdaterad 17.12.2019 kl. 12.45