Gå till innehållet

Miljöledningslagstiftningen

Miljöledningen berörs av lagen om frivilligt deltagande i miljölednings- och miljörevisionsordningen (EMAS-lagen) och EU:s förordning om gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning.

  • Lag om frivilligt deltagande i miljölednings- och miljörevisionsordningen 121/2011 (Finlex)

Miljöledningens centrala innehåll finns i EU:s förordning. EMAS-lagen gäller i första hand den nationella infrastruktur som behövs för verkställigheten av förordningen, t.ex. inrättande av ett behörigt organ och ackrediteringsorgan.

Att iaktta EMAS-lagen och förordningen och därigenom ansluta sig till EMAS-ordningen är frivilligt för organisationerna. Med hjälp av EMAS-ordningen kan organisationerna visa att de sköter miljöfrågorna bättre än vad den obligatoriska lagstiftningen kräver.

En utomstående kontrollant granskar årligen miljöledningssystemet och miljörapporteringen hos de organisationer som är med i EMAS-ordningen.

Mera information

Konsultativ tjänsteman Merja Saarnilehto, tel. 0295 250 259, fornamn.efternamn@ym.fi

Publicerad 1.10.2013 kl. 10.48, uppdaterad 28.6.2016 kl. 12.39