Lagstiftningsprojekt som gäller miljövård

För närvarande pågår följande projekt:

  • Revideringen av förordningar som gäller återvinning av avfall i markbyggnad
  • Revidering av klimatlagen
Publicerad 28.10.2015 kl. 9.51, uppdaterad 22.1.2020 kl. 7.27