Gå till innehållet

Miljöskador

Miljöministeriet svarar för den allmänna styrningen, uppföljningen och utvecklingen av efterbehandlingen av oljeskador. Kommunen ansvarar vid behov för efterbehandlingen inom sitt område med hjälp av kommunens myndigheter och andra organisationer.

Finlands miljöcentral bistår med sakkunskap vid bekämpning av miljöskador under ledning av inrikesministeriet, Gränsbevakningen och räddningsväsendet samt vid efterbehandling av oljeskador under ledning av kommunen.

Ytterligare information

Specialsakkunnig Eeva-Maija Puheloinen, tfn 0295 250 100, fornamn.efternamn@ym.fi

Publicerad 7.3.2013 kl. 11.09, uppdaterad 16.4.2019 kl. 16.13