Gå till innehållet

Miljöministeriet – mot en hållbar framtid tillsammans

Miljöministeriet svarar för beredningen av de ärenden som kommer upp i statsrådet och i riksdagen som gäller samhällen, klimat, byggd miljö, boende, biologisk mångfald, hållbart nyttjande av naturresurser samt miljövård.

Miljöministeriets mål är att vara en samarbetsvillig påverkare i ledande position när det gäller tryggandet av

  • hållbar utveckling
  • en god livsmiljö
  • biologisk mångfald för nuvarande och kommande generationer.

Miljöministeriet leds av miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

Miljöinisteriet svarar för förvaltningsområdets

  • strategiska planering
  • styrning och resurser
  • lagberedning
  • internationella samarbete.
Miljöministeriets förvaltningsområde omfattar Finlands miljöcentral (SYKE) och Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA).

Miljöministeriet styr närings-, trafik- och miljöcentralerna och regionförvaltningsverken inom sitt verksamhetsområde.

Dessutom styr och finansierar miljöministeriet Forststyrelsens naturtjänster.
Publicerad 8.7.2015 kl. 14.26, uppdaterad 12.6.2020 kl. 15.39