Gå till innehållet

Finansiering och understöd

Denna sida innehåller information om finansieringskanaler via vilka bl.a. offentliga organisationer och allmännyttiga samfund kan ansöka om understöd för sina utvecklingsprojekt.

Miljöministeriet ska bl.a.

  • bevilja statsunderstöd enligt prövning, t.ex. för miljöorganisationsverksamhet och förvärv av rekreationsområden,
  • samordna vissa understöd som EU beviljar (Life+-finansiering och stöd från EU:s strukturfonder för miljöprojekt),
  • finansiera och beställa forsknings- och utvecklingsprojekt som tjänar förvaltningen.
Publicerad 22.10.2018 kl. 17.04, uppdaterad 28.2.2019 kl. 15.03