Finansiering av forskning och utveckling

Miljöministeriet finansierar forskning och utveckling som betjänar förvaltningen och som stöder

  • framsynt verksamhet
  • beredningen, utvecklandet och verkställandet av internationell och nationell miljöpolitik och lagstiftning.
  • beslutsfattandet. 

Ministeriets avdelningar förvaltar de anslag som anvisats dem för forskning och utveckling.

Anvisningar och blanketter (på finska)

Mer information

Tanja Suni
Forskningsdirektör
0295 250 013
förnamn.efternamn@ym.fi

Naturmiljön

Pekka Harju-Autti
Konsultativ tjänsteman
0295 250 339
förnamn.efternamn@ym.fi

Byggd miljö

Juha-Pekka Maijala
Överingenjör
0295 250 173
förnamn.efternamn@ym.fi

Miljövård

Pasi Iivonen
Utvecklingschef
0295 250 098
förnamn.efternamn@ym.fi

Publicerad 14.5.2013 kl. 14.19, uppdaterad 17.10.2019 kl. 12.03