Öppna ansökningar

Statsunderstöd för ordnande av vård för skadade vilda djur

10.12.2019
Miljöministeriet utlyser statsunderstöd för 2020 för ordnande av vård för skadade vilda djur. Ansökningstiden inleds den 10 december 2019, och ansökan ska lämnas in till miljöministeriet senast den 24 januari 2020.

Utlysning av understöd för klimatprojekt i kommunerna

29.11.2019
Miljöministeriet beviljar understöd för sådana projekt i kommunerna som syftar till att minska växthusgasutsläppen inom den sektor, som inte omfattas av utsläppshandeln dvs. ansvarsfördelningssektorn (406/2009/EG). Stödet beviljas som ett sådant specialunderstöd som avses i 5 § i statsunderstödslagen (688/2001) för ett projekt med begränsat innehåll och syfte.

Publicerad 17.10.2016 kl. 9.50, uppdaterad 20.2.2019 kl. 11.20
  • FI
  •  
  • SV