Resestipendier för journalister och fotografer

Miljöministeriets kommunikationsenhet beviljar resestipendier för utlandsresor för journalister och fotografer som utför redaktionellt arbete. Med resestipendierna vill man främja spridningen av miljöinformation. Ansökningstiden för resestipendier 2019 har avslutad.

Ytterligare information

Kommunikationsexpert Ulla Ahonen, miljöministeriet, fornamn.efternamn@ym.fi, tfn 0295 250 052
 

Publicerad 7.3.2013 kl. 10.18, uppdaterad 28.3.2019 kl. 8.24