Resestipendier för journalister och fotografer

Resestipendier för journalister och fotografer beviljas från och med 2019 som statsunderstöd enligt prövning.  Dessutom utlyses understöd för övrig kommunikation. Utlysningen av understöd offentliggörs i f1. mars 2019 på denna sidan Öppna ansökningar.

Mer information:

Kommunikationsexpert Ulla Ahonen, miljöministeriet, fornamn.efternamn@ym.fi, tfn 0295 250 052

Aktuellt RSS

Miljöministeriets resestipendier för journalister kan sökas

13.1.2016
Miljöministeriets resestipendier för journalister kan sökas fram till den 8 februari 2016. I år beviljas stipendier i synnerhet för reportageresor som hänför sig till hållbar bioekonomi och cirkulär ekonomi: företags klimatvänliga lösningar inom sektorerna för byggande, avfall, trafik, jordbruk och boende samt företagens roll i bevarandet av biologisk mångfald.

Publicerad 14.1.2015 kl. 15.30, uppdaterad 27.2.2019 kl. 16.06