Stängda ansökningar

Utlysning: Statsunderstöd enligt prövning för journalisters och fotografers resor och för annan kommunikation

1.3.2019
Miljöministeriet utlyser statsunderstöd för 2019 för kommunikation som stöder miljöministeriets strategiska effektmål. Ansökningsomgången öppnar den 1.3.2019. Ansökningar som uppfyller kraven i denna utlysning och tillhörande bilagor ska lämnas in till miljöministeriet senast den 25.3.2019.

Miljöministeriet delar ut en halv miljon euro till klimatprojekt i kommunerna

19.2.2019
Miljöministeriet utlyser finansiering för sådana projekt i kommuner och regioner som syftar till att minska växthusgasutsläppen från uppvärmning av byggnader, användning av arbetsmaskiner, avfallshantering, användning av F-gaser, trafik och transport samt jordbruk. Omkring en halv miljon euro har reserverats för projekten. Utlysningen av understöd ingår i projekthelheten Kommunernas klimatlösningar, som pågår 2018–2020 och som ska påskynda klimatarbetet i kommunerna och regionerna.

Statsunderstöd för ordnande av vård för skadade vilda djur

10.12.2018
Miljöministeriet utlyser statsunderstöd för 2019 för ordnande av vård för skadade vilda djur. Ansökningstiden inleds den 10 december 2018, och ansökan ska lämnas in till miljöministeriet senast den 10 januari 2019.

Utlysningen av prövningsbaserade statsunderstöd 2019 inom miljöministeriets förvaltningsområde öppnar

24.10.2018
Ansökningstiden för statsunderstöd inom miljöministeriets förvaltningsområde 2019 har börjat. Understöd kan sökas från den 24 oktober 2018 till den 30 november 2018. I fråga om vissa understöd kan ansökningstiden vara en annan – information om detta finns i så fall i anvisningen för stödet i fråga.

Publicerad 17.10.2016 kl. 9.50, uppdaterad 20.2.2019 kl. 11.23
  • FI
  •  
  • SV