Gå till innehållet

Strukturfonder – Stöd för miljöprojekt från EU:s strukturfonder

Europeiska unionen strävar efter att reducera ekonomiska och sociala skillnader mellan olika regioner. EU förverkligar region- och strukturpolitik med hjälp av strukturfonder. Med strukturfonderna finansieras också miljöprojekt.

EU beviljar understöd för finländska miljöprojekt från två olika strukturfonder: Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska socialfonden (ESF).

Program för hållbar tillväxt och jobb 2014-2020

Strukturfondsprogrammet Hållbar tillväxt och jobb 2014-2020 är Europeiska regionala utvecklingsfondens (Eruf) och Europeiska socialfondens (Esf) genomförandestrategi i Fastlandsfinland. Programmet genomförs i hela Finland med undantag för Åland.

Strukturfondsprogrammet bidrar till uppnåendet av målen för Europa 2020-strategin. Programmet stöder bl.a. koldioxidsnålheten, Östersjöstrategin och hållbar stadsutveckling.

Miljöministeriet deltar i beredningen av programmet och ser till att miljöperspektivet beaktas i arbetet med programmet.

 

Ytterligare information vid miljöministeriet

Program för hållbar tillväxt och jobb 2014-2020

Specialsakkunnig Juhana Rautiainen, tfn +358 295 250 075, förnamn.efternamn@ym.fi

Planerare Mauri Yltiö, tfn +358 295 250 329, förnamn.efternamn@ym.fi

Regionalt samarbete i Europa

Territoriella samarbetsprogram (Östersjöns Interreg program 2014-2020)

Konsultativ tjänsteman Tiina Tihlman, tfn +358 295 250 296 , förnamn.efternamn@ym.fi

Nationella kommittén för Östersjöprogrammet

Konsultativ tjänsteman Tiina Tihlman, tfn +358 295 250 296 , förnamn.efternamn@ym.fi

Förberedning av den nya program perioden 2021-2027

Specialsakkunnig Juhana Rautiainen, tfn +358 295 250 075, förnamn.efternamn@ym.fi
Planerare Mauri Yltiö, tfn +358 295 250 329, förnamn.efternamn@ym.fi
Interreg: Konsultativ tjänsteman Tiina Tihlman, tfn +358 295 250 296 , förnamn.efternamn@ym.fi

 

 

Publicerad 14.5.2013 kl. 15.54, uppdaterad 4.4.2019 kl. 14.12