Gå till innehållet

Forskning och utveckling – information som stöd för beslutsfattandet

Miljöministeriet finansierar forskning och utveckling som betjänar förvaltningen och som stöder verksamheten och beslutsfattandet inom miljöförvaltningen. Verksamheten koordineras av en forskningsdirektör och ett forskningsteam.

Forskningsteman och finansieringsobjekt

Ministeriets mest centrala forskningsteman är:

  • klimatförändringen och luftvård
  • Östersjön,vattendrag och vattenresurser
  • konsumtion, produktion och naturresurser
  • ekosystemtjänsterna och den biologiska mångfalden
  • den byggda miljön, områdesanvändning och boende

LIFE-finansiering

Miljöministeriet svarar för den nationella verksamheten inom Europeiska unionens miljöfinansieringsinstrument LIFE. Målet med LIFE-projekten är att omvandla lovande forskningsresultat till praktiska miljönyttor.

Forsknings- och utvecklingsaktörerna inom förvaltningsområdet

Finlands Miljöcentral (SYKE) är miljöförvaltningens egna forskningsinrättning som undersöker förändringarna i naturen och miljön samt orsakerna till och följderna av dem.

Sammanslutningen för naturresurs- och miljöforskning (LYNET) fungerar som naturresurs- och miljöforskningens gemensamma kompetens- och serviceenhet samt som center för kontroll av datalager.

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) om hör till miljöministeriets förvaltningsområde medverkar i projekt som anknyter till utvecklandet av boende och bostadsmarknadsexpertis, och producerar dessutom informationstjänster inom branschen.  Miljöministeriet styr ARA:s utvecklingsverksamhet.

Ytterligare information

Tanja Suni, forskningsdirektör, tfn 050 441 7164, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Publicerad 14.5.2013 kl. 15.59, uppdaterad 29.3.2019 kl. 13.33