Gå till innehållet

Kontaktinformation och ärendehantering

Miljöministeriet

Telefon                  0295 16001 (statsrådet växel)
Fax                          09 1603 9320
Postadress           PB 35, 00023 Statsrådet
Besöksadress      Alexandersgatan 7, Helsingfors

Tillgänglighet: Vid huvudentrén finns både en trappa och en ramp, och möteslokalerna kan nås med hiss. I anslutning till möteslokalerna finns en tillgänglighetsanpassad toalett. Miljöministeriet har inga egna parkeringsplatser, de närmaste tillgänglighetsanpassade parkeringsplatserna (som är reserverade för personer med nedsatt rörelseförmåga) finns på Fabiansgatan. Miljöministeriets information ger närmare upplysningar: tfn 0295 250 192 eller e-post neuvonta(at)ym.fi

Registratorskontor

Telefon                02952 50300
E-post                 kirjaamo(at)ym.fi

Handlingarna som är adresserade till miljöministeriet kan även lämnas in till statsrådets distributionscentral (Riddaregatan 2 B, 00170 Helsingfors, kl. 8.00–16.15).

Konfidentiella meddelanden, bl.a. personuppgifter, kan skickas till miljöministeriets registratorskontor med säker e-post: https://mail5.vn.fi

Medietjänst

Kontaktuppgifter till kommunikation och presstjänst inklusive ansvarsområden

Minister och hans stab, tjänstemannaledningen

Personliga kontaktuppgifter

Nätfaktureringsadress

FO-nummer 0519456-1
EDI-kod 003705194561
förmedlarkod (OpusCapita Solutions Oy) E204503
Moms  FI05194561

Samtalsavgifter

Samtal Pris

Till nummer som börjar
050 690

Lokalnätsavgift eller mobiltelefonavgift
Till nummer som börjar 0295, 040, 0400 och 050 Enligt uppringarens operatörs prissättning

 

Publicerad 31.5.2018 kl. 14.20, uppdaterad 12.6.2019 kl. 13.28