Miljöpåverkan av ministeriets verksamhet

Ministeriet strävar efter att dess verksamhet ska medföra så liteEkovirasto, logo
miljöskador som möjligt.

Ministeriet använder ett miljöledningssystem, YM-ekovirasto. Systemet infördes i juni 2008. Systemet övervakar miljöpåverkan för resor, upphandlingar, fastighetsskötsel (energi- och vattenförbrukning samt avfall) samt pappersförbrukning (publicering, kopiering, utskrifter) vid miljöministeriet.

Personalen uppmuntras att förverkliga de målsättningar som satts upp för miljöledningssystemet.

WWF har beviljat ministeriet rätt att använda Green Office-märket

Världsnaturfonden WWF har beviljat miljöministeriet rätt att använda Green Office -märket vid regelbundna inspektioner sedan 2011.

Green Office är ett miljösystem som är avsett för kontor. Med hjälp av det kan en arbetsplats minska sin miljöbelastning, spara in på material- och energikostnaderna och bidra till att stävja klimatförändringen.Miljöministeriets miljöredogörelse.

greenofficelogo
 
Publicerad 14.5.2013 kl. 14.14, uppdaterad 28.3.2019 kl. 13.30