Gå till innehållet

Strategi 2030 – En bättre miljö för kommande generationer

Strategiakuva 2030

Miljöministeriets reviderade strategi sträcker sig fram till 2030. Strategin har tre övergripande effektmål som ska säkerställa en hållbar livsmiljö och tillväxt. Strategin lever med sin tid. De åtgärder och konkreta vägar som leder till målen kommer att uppdateras årligen.

En god miljö och biologisk mångfald

 • God miljöstatus har uppnåtts i Östersjön och i vattendragen
 • Förlusten av biologisk mångfald har stoppats och ett gynnsamt tillstånd tryggats
 • Livsmiljön bidrar till människornas välbefinnande
 • Miljöriskerna har identifierats och är under kontroll

Ett koldioxidneutralt kretsloppssamhälle

 • Finland har minskat sina växthusgasutsläpp betydligt
 • Cirkulär ekonomi innebär samhällsförnyelse
 • Naturresurserna nyttjas på ett sparsamt och hållbart sätt
 • Byggnadernas livscykel är koldioxidsnål och materialeffektiv

Hållbar stadsutveckling

 • Stadsregionerna bidrar till en hållbar tillväxt i regionerna
 • Närmiljöerna är socialt och ekologiskt hållbara
 • Det finns bostäder som svarar på olika befolkningsgruppers behov
 • Utvecklingen i stadsregionerna och på landsbygden stöder och står i samspel med varandra

Material:

Mer information:

Juho Korpi, utvecklingsdirektör, fornamn.efternamn@ym.fi, tfn 0295 250 136

Publicerad 29.5.2018 kl. 15.02, uppdaterad 28.3.2019 kl. 10.55