Gå till innehållet

Miljöministeriets vision och värden

Missio_visio

Miljöministeriets vision är

  • En bättre miljö för kommande generationer

Effektmål

  • En god miljö och biologisk mångfald
  • Ett koldioxidneutralt kretsloppssamhälle
  • Hållbar stadsutveckling

Värden – Tillförsikt, sakkunnighet och ansvarsfullhet

Värden som styr miljöministeriets verksamhet

Tillförsikt och öppenhet

  • Allt vårt samarbete baseras på öppenhet.
  • Med vårt öppna beredningsförfarande uppmuntrar vi andra att framföra sin åsikt och vi fattar även svåra beslut på öppna grunder.

En erkänd sakkunnig

  • Vi är välkända och erkända sakkunniga.
  • Vi stöder varandras kompetensutveckling genom att dela med oss av vår sakkunskap och utveckla vårt eget kunnande.

En ansvarsfull framtidsaktör

  • Verkningarna av våra beslut sträcker sig långt in i framtiden.
  • Vi strävar efter långsiktiga lösningar med framtiden i sikte.
Publicerad 10.11.2014 kl. 15.44, uppdaterad 28.3.2019 kl. 10.49