Miljöministeriet som arbetsplats

Vi på miljöministeriet vill garantera en bättre miljö för kommande generationer. Vid miljöministeriet har vi möjlighet att påverka miljöfrågor, situationen när det gäller byggande och boende samt den biologiska mångfaldens tillstånd. Arbetet inom miljöförvaltningen är intressant, mångsidigt och i samhälleligt avseende betydelsefullt.

Vårt arbete är inriktat på de övergripande mål som ställts upp i strategin fram till 2030:

YM_henkilöstö_aula
© Johanna Kinnari / YHA-kuvapankki
 

Miljöministeriets personal är kompetent och motiverad. Vi ser till att vår personal mår bra och uppmuntrar de anställda att utveckla sitt eget kunnande. Med tanke på detta erbjuder vi mångsidig utbildning. Vi utvecklar arbetsmetoderna i samarbete med personalen.

Miljöministeriet har cirka 240 anställda. De vanligaste arbetsuppgifterna är uppgifter inom lagberedning och miljö- och bostadspolitik samt sakkunniguppgifter och assisterande uppgifter inom förvaltningen. I många uppgifter får de anställda också arbeta med internationella frågor.

Hos oss arbetar personer med varierande bakgrund när det gäller utbildning och karriär. Det finns arbetstillfällen för till exempel diplomingenjörer och arkitekter och för personer med utbildning inom juridik, agronomie- och forstvetenskaper, filosofiska vetenskaper, statsvetenskaper och förvaltningsvetenskaper.

Publicerad 14.5.2013 kl. 15.30, uppdaterad 20.7.2018 kl. 10.32