Gå till innehållet

Karriärberättelser

På miljöministeriet arbetar vi för en bättre miljö och påverkar på miljöfrågor, byggande, boende samt naturens mångfald.

Läs hur miljöministeriets anställda har kommit att arbeta på ministeriet, med hurdana arbetsuppgifter de jobbar och hur miljöministeriet är som arbetsplats.

Miljörätt vid universitetet, i regeringen och vid ministeriet

Hannele Pokka

Kanslichef Hannele Pokka har arbetat som såväl docent som justitieminister. Hennes intresse för miljörätt väcktes i unga år när hon följde händelserna vid Kemi älv, som då dämdes upp. Läs Hannele Pokkas karriärberättelse

Möjlighet att påverka de frågor som upplevs viktiga

Timo Tähtinen

Byggnadsrådet Timo Tähtinen har arbetat vid miljöministeriet i snart 20 år, bl.a. med frågor som rör bostadsfinansiering och verksamhets- och ekonomiplanering vid avdelningen för den byggda miljön. Enligt Tähtinen känns det motiverande att kunna påverka utvecklingen inom t.ex. marknaden för bostäder och byggande. Läs Timo Tähtinens karriärberättelse

Mångsidiga arbetsuppgifter inom miljölagstiftningen

Ella Särkkä

Regeringsskereterare Ella Särkkä arbetar vid enheten för materialadministration vid miljövårdsavdelningen. Särkkä anser att man som anställd vid miljöministeriet har utmärkta förutsättningar att kontinuerligt utveckla sig själv och möjlighet att följa aktuella frågor och utvecklingen inom förvaltningsområdet från en utkiksplats. Läs Ella Särkkäs karriärberättelse

Naturvård som livsuppgift

Ilkka Heikkinen

Naturvårdsinspektör Ilkka Heikkinen har arbetat vid miljöministeriet sedan ministeriet inrättades. Det viktigaste för Heikkinen är att arbetet är meningsfullt innehållsligt sett. Arbetet omfattar ett brett spektrum av nationella och internationella uppgifter. Läs Ilkka Heikkinens karriärberättelse

Varierande arbetsuppgifter stimulerar och ger mångsidig arbetserfarenhet

Minna Torkkeli

Rätt snart efter att ha utexaminerats som miljöekolog lyckades projektchefen Minna Torkkeli få arbete vid miljöministeriet. Torkkeli har arbetat med olika uppgifter som har koppling till miljökonsekvensbedömning och styrning av regionalförvaltningen. Torkkeli trivs i den inspirerande atmosfären vid miljöministeriet. Läs Minna Torkkelis karriärberättelse.

Att arbeta som expert i vattenfrågor

Antton Keto

Antton Keto har arbetat med uppgifter som hänför sig till verkställandet av ramdirektivet för vatten, först som forskare och sakkunnig inom både den offentliga och den privata sektorn, nu vid miljöministeriet som tjänsteman med ansvar för vattenvården. Att arbeta vid miljöministeriet är enligt Keto ett drömyrke för en ”vattuman”. Läs Antton Ketos karriärberättelse

Publicerad 19.10.2018 kl. 11.12, uppdaterad 29.3.2019 kl. 9.48
  • FI
  •  
  • SV